Cattalog ống mềm Daejin – chứng chỉ PCCC

Cattalog Ống mềm nối Sprinkler - Daejin- các loại chiều dài
Cattalog Ống mềm nối Sprinkler – Daejin

Cattalog ống mềm Daejin – chứng chỉ PCCC.

Ống Sprinkler – Cattalog ống mềm Daejin

Cattalog ống mềm Daejin

Ống mềm Daejin loại 700mm đến… 3500mm.

Áp lực 14bar/ 200psi.

Chứng nhận UL/ FM và TCVN13455:2022.

Tải bản Pdf – Cattalog ống mềm Daejin 

Tải bản Pdf – Cattalog ống mềm Sprinkler Daejin

Tải bản Pdf – Cattalog ống mềm nối đầu phun chữa cháy Sprinkler – Daejin

Tải bản Pdf – Cattalog ống mềm Daejin – DJ25UB-700.

Cattalog ống mềm Daejin – DJ25UB-1000.

Cattalog ống mềm Daejin – DJ25UB-1200.

Cattalog ống mềm Daejin – DJ25UB-1500.

Cattalog ống mềm Daejin – DJ25UB-1800.

Cattalog ống mềm Daejin – DJ28B-1000.

Cattalog ống mềm Daejin – DJ28B-1200.

Cattalog ống mềm Daejin – DJ28B-1500.

Cattalog ống mềm Daejin – DJ28B-1800.

Cattalog ống mềm Daejin – DJ28B-700.

Cattalog Ống mềm hãng Daejin.

Cattalog ống mềm Sprinkler – Daejin

Bản gốc:  Cattalog ống mềm Daejin – bản gốc

Cattalog Daejin - Cattalog ống nối Sprinkler chữa cháy Daejin.
Cattalog Daejin – Cattalog ống nối Sprinkler chữa cháy Daejin.