Ống mềm nối đầu phun chữa cháy Sprinkler D15 – 1800mm – TCVN13455:2022

Ống mềm nối đầu phun chữa cháy Sprinkler - 1800mm - TCVN13455:2022
Ống mềm nối đầu phun chữa cháy Sprinkler – 1800mm – TCVN13455:2022

Ống mềm nối đầu phun chữa cháy Sprinkler D15 – 1800mm – TCVN13455:2022.

Ống mềm nối đầu phun chữa cháy: hãng Daejin sản xuất.

Chiều dài cơ bản theo UL: 1800mm (1.8 mét).

Áp lực làm việc theo UL :  200psi.

Áp lực làm việc theo TCVN13455:2022 : 14bar.

Ống mềm nối đầu phun sprinkler cấu tạo: đoạn ống xoắn ở giữa.

Ống mềm nối đầu phun Sprinkler : Có côn thu Redcuer D15 – ren trong – kết nối với đầu phun Sprinkler.

Ống mềm nối đầu phun: có Nipple – kép ren ngoài D25.

Bộ Ống mềm nối đầu phun sprinkler – PCCC. : phụ kiện – Kẹp giữa – kẹp 2 bên- thanh vuông.

Ống mềm nối Sprinkler - 2000mm- TCVN13455:2022- dán tem PCCC
Ống mềm nối Sprinkler – 2000mm- TCVN13455:2022- dán tem PCCC