Ống mềm (Dây mềm Inox dài 1000mm) DJ25UB-1000 nối đầu phun chữa cháy DN20.

Ống mềm (Dây mềm Inox dài 1000mm) DJ25UB-1000 nối đầu phun chữa cháy DN20.

Ống mềm nối đầu phun, tên gọi khác là dây mềm nối đầu phun chữa cháy Sprinkler, Ống mềm Sprinkler có kiểm định PCCC, Ống mềm dẫn nước chữa cháy cháy…

Thông số cơ bản như sau: 

Ống mềm Daejin kiểm định theo TCVN - dán tem PCCC
Ống mềm Daejin kiểm định theo TCVN – dán tem PCCC