Ống mềm Daejin – đạt chứng Chỉ UL- 14bar/ 200psi

Ống mềm Daejin – đạt chứng Chỉ UL- 14bar/ 200psi.

Chứng chỉ UL cho ống mềm nối đầu phun Sprinkler DJ25UB.

Các chiều dài cơ bản đạt chứng chỉ UL: 700mm, 1000mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm.

Bộ sản phẩm : chất liệu SS304.

Phụ kiện kèm theo: có đầy đủ

Tiêu chuẩn đóng gói: 20 bộ/ thùng.

UL – CERTIFICATE – Dj25B – DJ25UB DAEJIN

Chứng chỉ UL cho ống mềm Sprinkler DJ25UB
Chứng chỉ UL cho ống mềm Sprinkler DJ25UB