Ống nối mềm D15- PCCC- 1200mm – nối đầu phun Sprinkler

Ống nối mềm D15- PCCC- sprinkler dài 1200mm
Ống nối mềm D15- PCCC- sprinkler dài 1200mm

Ống nối mềm D15- PCCC- 1200mm – nối đầu phun Sprinkler.

ống mềm Daejin – PCCC: chất liệu: 100% SS304.

Ống mềm PCCC- dài 1200mm.

Ống mềm báo gồm bộ phận :

  • Thân ống mềm Daejin
  • Đầu vào Nipple ống mềm.
  • Đầu ta reducer ống mềm Daejin.

áp lực làm việc ống mềm Daejin: Ống mềm 1200mm làm việc 14bar. 

Chứng nhận Ống mềm PCCC- dài 1200mm. Có kiểm định PCCC.

phụ kiện Ống mềm PCCC- dài 1200mm.  kẹp giữa, kẹp hai bên, Thanh sắt vuông.

Ống mềm PCCC- dài 1200mm. Sản xuất bởi Daejin.

Ống mềm inox nối Sprinkler - PCCC - dài 1200mm
Ống mềm inox nối Sprinkler – PCCC – dài 1200mm

Ống mềm nối đầu phun sprinkler hãng Daejin hàn quốc