Đầu phun quay lên protector PS023 K=11.5

Một bộ bao gồm:

ống mềm nối đầu phun tùy kích thước khách hàng lựa chọn : loại 1000cm DJ25UB- 1000

+ REDUCER ( Giảm ) loại 1/2”.- DN25
+ NIPPLE loại 1/2”
+ Kẹp thanh (Center Bracket)B-CC-B
+ Kẹp ống (Middle Bracket) B-ES-B
+ Thanh giữ ống ( Square bar) : dài 700mm
Áp lực của ống mềm đạt 14-16bar LPCB, 175psi
Đầu vào 1” đầu ra 1/2” và 3/4”

Chứng chỉ UL với unbraid, Chứng chỉ UL FM approval với Braided, chứng chỉ KFI, chứng chỉ LPCB, chứng chỉ MSA, ABS-


Đầu Phun Sprinklers Protector Quay Xuống và Quay Lên

 • Khả năng phản ứng tiêu chuẩn và nhanh chóng với phạm vi bảo vệ tiêu chuẩn và mở rộng.
 • Lắp đặt trên trần nhà hướng xuống dưới
 • Nhiệt độ kích hoạt: 57°C, 68°C, 79°C & 93°C
 • Hệ số K: 5.6, 8, 11.2
 • Đầu phun được làm bằng bằng đồng thau với tấm phủ màu trắng hoặc Chrome

Đầu Phun Sprinkler Protector Quay Lên

 • Khả năng phản ứng tiêu chuẩn và nhanh chóng với phạm vi bảo vệ tiêu chuẩn và mở rộng.
 • Lắp đặt thẳng
 • Nhiệt độ kích hoạt: 57°C, 68°C, 79°C & 93° C
 • Hệ số K 5.6, 8, 11.2
 • Đầu phun được làm bằng bằng đồng thau với tấm phủ màu trắng hoặc Chrome

Đầu Phun Sprinklers Protector Âm Trần

 • Khả năng phản ứng tiêu chuẩn và nhanh chóng
 • Đầu phun được làm bằng đồng thau với tấm phủ màu trắng hoặc Chrome
 • Nhiệt độ kích hoạt: 57°C & 68°C cho bình thủy tinh & 57°C cho tấm che; 79°C & 93°C cho bình thủy tinh & 68°C cho tấm che.
 • Hệ số K: 5.6, 8, 11.2

Các đầu phun hãng Protector

 • Đầu phun sprinkler quay lên PS001 (½”/15mm) 68ºC/ 79ºC/ 93ºC S.R. K=5.6 UL/FM.
 • Đầu phun sprinkler quay xuống PS002 (½”/15mm) 68ºC/ 79ºC/ 93ºC S.R. K=5.6 UL/FM.
 • Đầu phun sprinkler loại âm trần PS003 (½”/15mm) 68ºC/ 79ºC/ 93ºC S.R. K=5.6 UL/FM.
 • Đầu phun sprinkler quay xuống PS004 (½”/15mm) 68ºC/ 79ºC/ 93ºC S.R. K=5.6 UL/FM. Phản ứng nhanh.
 • Đầu phun sprinkler quay xuống PS005 (½”/15mm) 68ºC/ 79ºC/ 93ºC S.R. K=5.6 UL/FM. Phản ứng nhanh.
 • Đầu phun sprinkler quay ngang PS007 (½”/15mm) 68ºC S.R. Chrome Finish. UL/FM. K=5.6.
 • Đầu phun sprinkler quay ngang PS008 (½”/15mm) 68ºC S.R. Chrome Finish. UL/FM. K=5.6 phản ứng nhanh.
 • Đầu phun sprinkler quay lên P215 (¾”/20mm) 57ºC/ 68 ºC / 79 ºC / 93 ºC S.R. Chrome Finish.UL. K=8.
 • Đầu phun sprinkler quay xuống P216 (¾”/20mm) 57ºC/ 68 ºC / 79 ºC / 93 ºC S.R. Chrome Finish.UL. K=8.
 • Đầu phun sprinkler quay xuống P022 (¾”/20mm) 68ºC S.R. Chrome Finish. K=11.5
 • Đầu phun sương tạo màn ngăn cháy P056 (½”/15mm). K=5.6.