Dây mềm Inox nối Sprinkler ( FM ) DJ25B-1000

Dây mềm Inox nối Sprinkler ( FM ) DJ25B-1000 có vỏ bện INOX

Dây mềm Inox nối Sprinkler ( FM ) DJ25B-1000 có vỏ bện INOX

Dây mềm Inox nối Sprinkler ( FM ) DJ25B-1200 có vỏ bện INOX

Dây mềm Inox nối Sprinkler ( FM ) DJ25B-1500 có vỏ bện INOX

Dây mềm Inox nối Sprinkler ( FM ) DJ25B-1800 có vỏ bện INOX

Vỏ bện inox – Ống mềm (FM) mã hiệu DJ25B-1000

Ống mềm nối đầu phun chữa cháy loại 700mm – Daejin  chứng chỉ UL – FM – LPCB – KFI-MSA

Ống mềm nối đầu phun chữa cháy loại 1000mm – Daejin  chứng chỉ UL – FM – LPCB – KFI-MSA

Ống mềm nối đầu phun chữa cháy loại 1200mm – Daejin  chứng chỉ UL – FM – LPCB – KFI-MSA

Dây mềm inox DJ25UB

Ống mềm nối đầu phun chữa cháy loại 1500mm – Daejin  chứng chỉ UL – FM – LPCB – KFI-MSA

Ống mềm nối đầu phun chữa cháy loại 1800mm – Daejin  chứng chỉ UL – FM – LPCB – KFI-MSA

Test kiểm tra Ống mềm DJ25UB và Dj25B