Ống mềm Daejin – dài 1200mm – PCCC

Ống mềm Daejin - dài 1200mm - PCCC
Daejin lo – Ống mềm sprinkler 1200mm, Ống mềm Daejin – dài 1200mm – PCCC

Ống mềm Daejin – dài 1200mm – PCCC.

Ống mềm Daejin/ ống mềm nối đầu phun Sprinkler,

Cơ bản như sau:

Tên gọi: Ống mềm Daejin.

Nhà sản xuất: Daejin.

Chiều dài ống mềm Daejin: 1200mm, (1.2 mét).

Cấu tạo: Ống Daejin xoắn inox, Reducer, Nipple, Kẹp giữa, kẹp hai bên, thanh thép vuông.

Làm việc công dụng: Nối đầu phun Sprinkler, từ ống cứng đến Sprinkler.

Ống mềm daejin: áp lực 14bar, 200psi.

ống mềm daejin, đạt kiểm định PCCC. dán tem PCCC

ống mềm daejin được dán tem PCCC ở đâu ? Tem PCCC dán ở đầu ống, trên thân ống , gần đầu ra reducer.

Sản phẩm Ống mềm Daejin :  được bảo hành theo nhà sản xuất.

ống mềm Daejin - nối đầu phun Sprinkler - dài 1200mm- có UL
Ống inox daejin 1200mm