Ống mềm nối đầu phun chữa cháy Sprinkler D20 – Có kiểm định PCCC

Ống mềm nối đầu phun chữa cháy Sprinkler D20 – Có kiểm định PCCC

Ống mềm Sprinkler D20 mã hiệu: DJ25UB-1000

Ống mềm nối Sprinkler D20: 1000mm (1 mét) – chiều dài

Ống mềm hoạt động: 14bar, 200psi

Bộ : gồm kẹp giữa, kẹp hai bên, thanh vuông.

Sản phẩm ống mềm: có kiểm định PCCC, dán tem PCCC, có chứng nhận UL. và các chứng chỉ khác. Ống mềm Daejin

Ống mềm nối đầu phun chữa cháy Sprinkler D20
ống mềm nối đầu phun chữa cháy Sprinkler dài 100mm