Ống mềm D25 nối đầu phun chữa cháy Sprinkler D20

Ống mềm D25 nối đầu phun chữa cháy Sprinkler D20.

  • Ống mềm D25: DJ25UB-1200
  • Ống mềm D25 nối Sprinkler D20: 1200mm (1.2 mét) – chiều dài
  • Ống mềm D25 hoạt động: 14bar, 200psi
  • Bộ : gồm kẹp giữa, kẹp hai bên, thanh vuông bằng thép.

Ống mềm D25 nối Sprinkler: có kiểm định PCCC, dán tem PCCC, có chứng nhận UL. và các chứng chỉ khác. Ống mềm Daejin

ống mềm D25 nối đầu phun chữa cháy Sprinkler D20 có chiều dài 1200mm áp lực 14bar
ống mềm D25 nối đầu phun chữa cháy Sprinkler D20 có kiểm định PCCC