Ống mềm PCCC – Ống nối mềm D15- Cattalog Daejin – dài 700mm

Ống mềm Daejin - PCCC- dài 700mm nối Sprinkler D15.
Ống mềm Daejin – PCCC- dài 700mm nối Sprinkler D15.

Ống mềm PCCC – Ống nối mềm D15- Cattalog Daejin – dài 700mm.

Ống mềm dành nối đầu phun chữa cháy D15 – dài 700mm.

Chất liệu : SS304  không vỏ bện Inox.

Ống mềm Daejin: Ống mềm Nối đầu phun D15. 

Ống mềm Daejin : Có reducer D25

Ống mềm Daejin. : có Nipple D15 xuống Sprinkler

Ống mềm Daejin.: bao gồm bộ kẹp: Kẹp giữa, kẹp 2 bên, Thanh vuông thép

Ống mềm Daejin : Áp lực làm việc 14bar – 200psi

Ống mềm Daejin. Có kiểm định PCCC.

Ống mềm Daejin. : Mã hiệu DJ25UB-700 (không bện inox), mã hiệu DJ25UB-1000 (có bện inox).

Ống mềm nối đầu phun Sprinkler D15 – có kiểm định PCCC

tải Cattalog Ống mềm Daejin – loại DJ25UB. 

Tải Cattalog ống mềm Daejin loại DJ28B. 

Ống mềm PCCC - Ống mềm kiểm định PCCC- dài 700mm
Ống mềm PCCC – Ống mềm kiểm định PCCC- dài 700mm