Nút và miếng đệm cho ống mềm nối đầu phun sprinkler.

Chất liệu : Miếng đệm – DJ25UB,DJ25B, DJ28B, DJ32B-C Vật liệu EPDM

Nút : chất liệu thép cacbon mạ kẽm