Chụp che bảo vệ đầu phun sprinkler

PS002, PS001, PS002, PS004, PS005, PS011, PS012, PS015, PS016, PS017, PS018.  Sprinkler Protector 

nắp che bảo vệ đầu phun

Đầu phun sprinkler Protector xuống K=5.6, 68oC- PS002
Đầu phun sprinkler Protector lên K=5.6, 68oC- PS001
Đầu phun sprinkler Protector xuống, K=8, 68oC- PS016
Đầu phun sprinkler Protector – PS003
Đầu phun sprinkler Protector – PS002
Đầu phun sprinkler Protector Hở- PS006
Đầu phun Màn ngăn ProtectorPS-056
Đầu phun sprinkler vách tường( ngang) Protector – PS007
Đầu phun Foam Protector- PF-08

PS001/PS002/PS004/PS005/PS011/PS012/PS015/PS016/PS017/PS018.