Các loại Ống mềm nối đầu phun Sprinkler trên thế giới.

Trên thế giới có các loại Ống mềm nối đầu phun Sprinkler như thế nào ?

Hiện nay tại việt nam, tình hình sử dụng ống mềm nối đầu phun chữa cháy đã đang được nhân rộng và ứng dụng mạnh mẽ, cùng với đó với sự phát triển và những công nghệ kỹ thuật mới của tất cả các ngành nghề, vì thế an toàn phòng cháy, chữa cháy cũng không phải ngoại lệ, và an toàn , Phòng cháy, chữa chay sphair là công nghệ tiên phong phát triển, đảm bảo an toàn, cơ sở hạn tầng, góp phần dựng nền tảng để các ngành nghề khác nhau phát triển.

Ống mềm nối đầu phun chữa cháy Sprinkler có UL
ống mềm dẫn nước chữa cháy Sprinkler có kiểm định PCCC, ống mềm dán tem PCCC

Cùng với đó trên thế giới hiện tại để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy thì sản phẩm ống mềm nối đầu phun chữa cháy sprinkler được ứng dụng góp phần bảo vệ môi trường, an toàn phòng cháy.

vì thế xuất hiện các loại ống mềm nối đầu phun chữa cháy sprinkler như:

  • Ống mềm nối đầu phun chữa cháy sprinkler sử dụng tại hệ thống trần giả thương mại ( Comemercial Suspended Ciling)
  • Ống mềm nối đầu phun chữa cháy Sprinkler được sử dụng tại hệ thống chữa cháy phòng sạch (cleanroom)
  • Ống mềm nối đầu phun chữa cháy Sprinkler được sử dụng tại hệ thống chữa cháy đường ống xả ( Duct).
Ống mềm dẫn nước chữa cháy Sprinkler
Ống mềm nối đầu phun chữa cháy Sprinkler đã được kiểm định PCCC và dán tem kiểm định PCCC

Trên là những loại ống mềm nối đầu phun chữa cháy Sprinkler, phục vụ cho nhu cầu thực tế tại các môi trường cụ thể.