Ống mềm Daejin không bện 1/2x1200mm

Ống mềm nối đầu phun Sprinkler dài 1200mm
Ống mềm nối đầu phun Sprinkler dài 1200mm

Ống mềm Daejin không bện 1/2x1200mm – PCCC.

Mã hiệu: Ống mềm PCCC- đạt chứng chỉ UL. DJ25UB-1200

Áp lực : Ống mềm nối Sprinkler. 14bar/200psi

Chiều dài : Ống mềm nối Sprinkler. 1200mm.

Phụ kiện: Ống mềm Sprinkler. : Kẹp giữa, kẹp hai bên, thanh vuông

Tiêu chuẩn đạt được: TCVN13455:2022.

Sản xuất bởi : Daejin