Van búa nước DN150 – 10k hàn quốc

Van búa nước hàn quốc DN150

Van giảm chấn ( búa nước ) DN150 – 10K hàn quốc

Van búa nước 150A – 10K, Van giảm chấn DN150 hàn quốc,

Van giảm chấn hàn quốc DN125 – 10K.

Van búa nước HÀN QUỐC : có size từ 150A – DN150

Áp lực làm việc : 10kg/cm2.

Xuất xứ  : Hàn Quốc – Daejin