Ống mềm nối đầu phun chữa cháy – Kiểm định PCCC- theo tiêu chuẩn Việt nam

Ống mềm nối đầu phun chữa cháy – Kiểm định PCCC- theo tiêu chuẩn Việt nam.

Sản xuất bởi: Daejin

Chiều dài được kiểm định có tem PCCC: 700mm, 1000mm, 1200mm, 1500mm, 2000mm, 1800mm.

Model: Dj25Ub , DJ25B, DJ28B.

Áp lực hoạt động được cấp tem kiểm định PCCC : 12bar ( 175psi) hoặc 14bar ( 200psi).

Tiêu chuẩn được kiểm định PCCC: TCVN, căn cứ theo nghị định 136 chính phủ năm 2020

Đơn vị kiểm định PCCC : Cục Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Việt Nam

Sản phẩm kiểm định theo lô: Ống mềm dành cho đầu phun sprinkler

Chứng nhận : Dán tem kiểm định trên ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy , và cấp giấy chứng nhận.

Ống nối mềm, KHớp nối mềm, Ống mềm có vỏ bện inox
Ống mềm nối đầu phun chữa cháy, loại dài 700mm 1000mm 1200mm có vỏ bện Inox áp lực 175psi hoặc 200psi.
Ống mềm chữa cháy sprinkler có kiểm định PCCC
Ống mềm nối Sprinkler chữa cháy có kiểm định PCCC.