Ống mềm dành nối đầu phun chữa cháy Sprinkler D15 dài 1500mm

Ống mềm dành nối đầu phun chữa cháy Sprinkler D15, chiều dài 1500mm.

  • Ống mềm Sprinkler D15: DJ25UB-1500
  • Ống mềm Sprinkler D15: 1500mm (1.5 mét) – chiều dài
  • Ống mềm Sprinkler D15: 14bar, 200psi
  • Bộ phụ kiện : gồm kẹp giữa, kẹp hai bên, thanh vuông bằng thép.

Ống mềm nối Sprinkler D15: có kiểm định PCCC, dán tem PCCC, có chứng nhận UL. và các chứng chỉ khác. Ống mềm Daejin

ống mềm nối đầu phun chữa cháy Sprinkler D15 dài 1,5m
Ống mềm dành nối đầu phun chữa cháy Sprinkler D15, chiều dài 1500mm, có kiểm định PCCC, và có chứng chỉ UL.