Ống mềm nối đầu phun Sprinkler D15 – 1200mm – TCVN13455:2022

Ống mềm PCCC- 1200mm - nối đầu phun chữa cháy
Ống mềm PCCC- 1200mm – nối đầu phun chữa cháy

Ống mềm nối đầu phun Sprinkler D15 – 1200mm – TCVN13455:2022. 

Chiều dài: 1200mm (1 mét)

Tên thường gọi: Ống mềm dành nối đầu phun chữa cháy Sprinkler.

Áp lực hoạt động : 200psi – 14bar.

Số lần Uốn cong góc 90° của ống mềm nối đầu phun 1200mm : 3. 

Phụ kiện kèm theo: Ống mềm nối đầu phun Chữa cháy: Kẹp giữa, kẹp 2 bên, thanh vuông.

Tiêu chuẩn đạt được: TCVN13455:2022.

Chứng nhận : UL, ABC, LPCB….

Mã hiệu Ống mềm 1200mm: DJ25UB-1200. 

Sản xuất bởi: Daejin

Ống mềm nối đầu phun chữa cháy Sprinkler D15- 1200mm
Ống mềm nối đầu phun chữa cháy Sprinkler D15- 1200mm