Ống mềm (dây mềm) Inox Daejin DJ25UB-700 nối đầu phun chữa cháy

Ống mềm (dây mềm) Inox Daejin DJ25UB-700 nối đầu phun chữa cháy.

Ống mềm Daejin/ Dây mềm Daejin loại DJ25UB-700:

Khái quát thông số cơ bản: 

Ống mềm Daejin có kiểm định PCCC- TCVN
Ống mềm Daejin có kiểm định PCCC- TCVN