Ống mềm Daejin – đạt chứng chỉ FM – 200psi / 14bar.

Ống mềm Daejin – đạt chứng chỉ FM – 200psi / 14bar.

Mã hàng cho Ống mềm PCCC- đạt chứng chỉ FM. DJ28B.

Chiều dài cơ bản: Ống mềm PCCC- đạt chứng chỉ FM. 700mm, 1000mm (1 mét), 1200mm (1.2 mét), 1500mm (1.5 mét), 1800mm (1.8 mét).

Áp lực đạt : Ống mềm PCCC- đạt chứng chỉ FM. 14 bar / 200psi.

Năm cấp chứng chỉ : Ống mềm PCCC- đạt chứng chỉ FM. 2022- 2023 – từng năm/ hoặc theo chu kỳ cố định số năm.

Ống mềm PCCC- đạt chứng chỉ FM. – SẢN XUẤT BỞI DAEJIN.

ỐNg mềm Daejin đạt chứng chỉ FM - cho model DJ28B.
ỐNg mềm Daejin đạt chứng chỉ FM – cho model DJ28B.
CHứng chỉ FM cho sản phẩm ống mềm Daejin - 700mm 1000mm 1200mm 1500mm 1800mm
CHứng chỉ FM cho sản phẩm ống mềm Daejin – 700mm 1000mm 1200mm 1500mm 1800mm