Van búa nước DN200 -10K Hàn quốc

Van búa nước hàn quốc DN200

Van giảm chấn ( búa nước ) DN200 – 10K hàn quốc

Van búa nước 200A – 10K, Van giảm chấn DN200 hàn quốc,

Van giảm chấn hàn quốc DN200 – 10K.

Van búa nước HÀN QUỐC : có size từ 200A – DN200

Áp lực làm việc : 10kg/cm2.

Xuất xứ  : Hàn Quốc – Daejin