ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy- có kiểm định của cục PCCC

ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy- có kiểm định của cục PCCC

Sản phẩm ống mềm của hãng Daejin được sản xuất bởi Daejin Sanup Co đạt kiểm định PCCC của cục PCCC Việt Nam

áp lực làm việc: 14bar/ 200psi

Chiều dài kiểm đinh: 700mm, 1000mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm

Kiểu cách kiểm định PCCC: loại không  vỏ bện và loại có vỏ bện

Ống mềm nối đầu phun chữa cháy loại 1/2” hay DN15 hoặc loại 3/4” (DN20)

Model kiểm định không vỏ bện: DJ25UB-700, DJ25UB-1000, DJ25UB-1200, DJ25UB-1500, DJ25UB-1800

Sản phẩm được bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, và cấp kèm giấy kiểm định PCCC.

Dây mềm Inox có kiểm định PCCC
Ống mềm sprinkler có kiểm định PCCC