Ống mềm PCCC – ống mềm Sprinkler – Catalog Daejin 1800mm

Ống mềm PCCC- Daejin - Sprinkler 1800mm
Ống mềm PCCC- Daejin – Sprinkler 1800mm

Ống mềm PCCC – ống mềm Sprinkler – Catalog Daejin 1800mm.

Ống mềm SS304: Ống mềm PCCC- sản xuất bởi Daejin.

Công bố chiều dài Ống mềm PCCC- cơ bản: 1800mm.

Kiểm định đạt được: Ống mềm PCCC- bởi cục cảnh sát PCCC- CNCH.

Chứng nhận đạt được : Ống mềm PCCC- UL.

thông số cơ bản:Ống mềm PCCC-

Sản xuất theo TCVN 13455: 2022, và đạt các tính chất cơ lý tính UL.

bảo hành theo nhà sản xuất.

Ống mềm đạt kiểm định PCCC - TCVN13455:2022.
Ống mềm đạt kiểm định PCCC – TCVN13455:2022.

Ống mềm nối đầu phun, ống mềm nối sprinkler chống trượt