Ống mềm D25 nối đầu phun Sprinkler D20 dài 1800mm

Ống mềm D25 nối đầu phun Sprinkler D20 dài 1800mm.

  • ống mềm D25: dài 1800mm, hay 1.8 mét.
  • ống mềm D25: áp lực 14bar, 200psi.
  • ống mềm D25: model Dj25UB-1800.
  • ống mềm D25:  đầu có côn thu D20.
  • ống mềm D25: đầu có kép ren D25.

Ống mềm D25: phụ kiện gồm, Kẹp giữa, kẹp hai bên, thanh thép vuông

ống mềm D25: có chứng chỉ UL, có kiểm định PCCC, Có tem PCCC. Ống mềm Daejin

Ống mềm D25 có kiểm định PCCC
Ống mềm D25 nối Sprinkler D20 dài 1800mm, ống mềm có kiểm định PCCC.