Ống mềm Daejin – dài 1000mm – PCCC

Ống mềm Daejin - dài 1000mm - có kiểm định và dán tem PCCC
Ống mềm Daejin – dài 1000mm – có kiểm định và dán tem PCCC

Ống mềm Daejin – dài 1000mm – đã kiểm định PCCC.

Thông số: ống mềm Daejin – 1000mm- D25/D15

 • Ống mềm daejin Inox , xoắn SS304
 • Côn thu ông mềm Daejin: 110mm, thép không gỉ – Xuống D15, D20
 • Kép ống mềm daejin: thép không gỉ, kết nối D25
 • Áp lực ống mềm Daejin: 14bar, 200psi
 • Chứng chỉ – ống mềm Daejin D25 : UL, hoặc Fm (loại có vỏ bện)
 • Chứng nhận – ống mềm Daejin D25: Kiểm định PCCC, kiểm định bởi Cục
 • Phụ kiện – ống mềm Daejin D25: Kẹp giữa, kẹp hai bên, thanh vuông thép.
 • Mã ống mềm Daejin D25: DJ25UB-1000
 • kiểu ống mềm Daeji D25: không vỏ bện.
ống mềm Daejin - dài 1 mét - có kiểm định
ống mềm Daejin – dài 1 mét – có kiểm định