Cầu tạo của ống mềm nối Sprinkler có vỏ bện Inox ( loại Braid)

Cầu tạo của ống mềm nối Sprinkler có vỏ bện Inox ( loại Braid).

Ống mềm ( hay còn gọi là dây mềm) loại bằng Inox , có thể uốn dẻo, điều chỉnh hướng, được sử dụng nối gắn kết đầu phun sprinkler và ống thép, có nhiều loại ống mềm khác nhau sử dụng cho mục đích khác nhau trong phòng cháy chữa cháy, và điều kiện môi trường khác nhau, sau đây ta tìm hiểu chủ yếu là loại ống mềm nối đầu phun sprinkler không có vỏ bện Inox và loại có vỏ bện Inox.

vậy cấu tạo loại có vỏ bện Inox như nào, ra sao ?

Ống mèm nối đầu phun
Ống mềm Daejin
  • Ống Inox chịu nhiệt, chịu lực, loại dẻo,
  • có vỏ bện Inox bao bọc bên ngoài
  • 2 đầu kẹp thanh
  • 1 kẹp trung tâm
  • 1 Reducer
  • 1 thanh bar
  • 1 nipple
Ống mềm có vỏ bện Inox hãng Daejin
Ống mềm nó sprinkler hãng Daejin
Ống mềm có vỏ bọc inox nối đầu phun sprinkler
Cấu tạo của ống mềm có vỏ bện inox ( Braid) nối sprinkler