Ống mềm nối đầu phun Sprinkler D15- 1000mm – TCVN13455:2022

Ống mềm nối đầu phun chữa cháy Sprinkler - 1000mm- TCVN13455:2022
Ống mềm nối đầu phun chữa cháy Sprinkler – 1000mm- TCVN13455:2022

Ống mềm nối đầu phun Sprinkler D15- 1000mm – TCVN13455:2022.

Tên gọi: Ống mềm nối đầu phun Sprinkler. 

Chiều dài cơ bản: 1000mm (1 mét).

Ống mềm nối đầu phun : chịu áp lực 200psi / 14 bar.

Mã hiệu Ống mềm nối đầu phun : DJ25UB-1000. 

Kiểu cách: Không vỏ bện cho Ống mềm nối Sprinkler. 

Nhiệt độ môi trường : Ống mềm nối đầu phun. 225 độ F.

Đầu vào ra Ống mềm nối đầu phun: 1x 1/2”.

Chiều dài Ống mềm nối đầu phun : 1000mm (1mét).

Số lần uốn cong tối đa 90° – Ống mềm nối đầu phun : 3

Bán kính uốn cong tối thiểu – Ống mềm nối đầu phun : 100mm.

Chiều dài tương đương 11 inch. Ống thép Schedule 40 (C = 120), ft : 55. 

Chứng nhận kiểm định : PCCC- dán tem kiểm định cho  – Ống mềm nối đầu phun. 

Chứng nhận quốc tế: UL.

Sản xuất bởi: Daejin.

Ống mềm chữa cháy Sprinkler dài 1000mm - có UL
Ống mềm chữa cháy Sprinkler dài 1000mm – có UL