Ống mềm Daejin – PCCC – dài 1500mm – DJ25UB – Sprinkler D15

Ống mềm PCCC - Ống dẫn nước chữa cháy Sprinkler D15
Ống mềm PCCC – Ống dẫn nước chữa cháy Sprinkler D15

Ống mềm Daejin – PCCC – dài 1500mm – DJ25UB – Sprinkler D15.

Chất liệu Ống mềm PCCC- 1500mm   : Inox 304.

Chiều dài Ống mềm PCCC- 1500mm   : 1500mm.

Kiểu kết nối Ống mềm PCCC- 1500mm   : ren vào D25, Ren ra D15.

Kiểu sản phẩm Ống mềm PCCC- 1500mm   : không vỏ bện inox.

Tiêu chuẩn cơ bản: Ống mềm PCCC- 1500mm  : có UL. ABS. KFI…

Chứng nhận TCVN13455:2022 : Ống mềm PCCC- 1500mm  bởi cục PCCC.

Ứng dụng Ống mềm PCCC- 1500mm  : tại các công trình dự án : Công nghiệp, dân dụng, khách sạn, thương mại, căn hộ, cửa hàng….

Chứng nhận Kiểm định: hoạt động làm việc 200psi- cho Ống mềm PCCC- 1500mm . 

Ống mềm PCCC- 1500mm  
Ống mềm PCCC- 1500mm – Sprinkler D15.

Ống mềm nối đầu phun, ống mềm nối sprinkler chống trượt