Van búa nước 25A-10K hàn quốc

Van giảm chấn DN25

Van búa nước 25A – 10K, Van giảm chấn DN25 hàn quốc,

Van giảm chấn hàn quốc Dn25 – 10K.

Van búa nước HÀN QUỐC : có size từ  25A – DN25

Áp lực làm việc : 10kg/cm2.

Xuất xứ  : Hàn Quốc – Daejin