Van giảm chấn ( búa nước ) DN100 – 10K hàn quốc

Van búa nước hàn quốc DN100

Van giảm chấn ( búa nước ) DN100 – 10K hàn quốc

Van búa nước 100A – 10K, Van giảm chấn DN100 hàn quốc,

Van giảm chấn hàn quốc DN100 – 10K.

Van búa nước HÀN QUỐC : có size từ 100A – DN100

Áp lực làm việc : 10kg/cm2.

Xuất xứ  : Hàn Quốc – Daejin