Ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy- được kiểm định PCCC

Ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy- được kiểm định PCCC.

Ống mềm được kiểm định PCCC có các model sau : DJ25UB-700 , DJ25UB-1000, DJ25UB-1200, DJ25UB-1500, DJ25UB-1800, DJ25UB-2000, chiều dài tương ứng: 700mm, 1000mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, áp lực hoạt động 12bar.

Hãng sản xuất Daejin- sản xuất tại Daejin Việt Nam hoặc Daejin Korea.

Ống mềm nối Sprinkler đã được kiểm định PCCC- bởi cục PCCC dán tem
Ống mềm dành cho đầu phun chữa cháy dài 700mm