Ống mềm kết nối Sprinkler (Dây mềm inox) DJ25UB-1800 nối đầu phun DN20

Ống mềm kết nối Sprinkler (Dây mềm inox) DJ25UB-1800 nối đầu phun DN20.

Ống mềm dài 1800mm không vỏ bện là loại ống mềm có kiểm định PCCC, được sản xuất bằng chất liệu SS304 với công nghệ tiên tiến và lịch sử hơn 30 năm sản xuất, sản phẩm có chỗ đứng riêng trên thị trường toàn quốc và thị trường việt nam.

Thống số kỹ thuật cơ bản: 

Ống mềm Daejin 1800mm có kiểm định PCCC
Ống mềm Daejin 1800mm có kiểm định PCCC