Ống mềm Sprinkler – PCCC- dài 1000mm – nối đầu phun D15

Ống mềm PCCC - Ống mềm nối đầu phun Sprinkler D15 – có kiểm định PCCC
Ống mềm PCCC – Ống mềm nối đầu phun Sprinkler D15 – có kiểm định PCCC

Ống mềm Sprinkler – PCCC- dài 1000mm – nối đầu phun D15.

Ống mềm Daejin : có kiểm định PCCC

Ống mềm Sprinkler : Có Chứng nhận UL/FM

ống mềm PCCC: nối Sprinkler D15.

Ống nối mềm D15 : chất liệu SS304.

Ống mềm nối đầu phun Sprinkler D15 – có kiểm định PCCC.

Ống mềm PCCC- dài 1000mm.

Ống nối mềm Sprinkler. Có đủ phụ kiện.

Ống mềm – Cattalog Ống mềm Daejin.

Ống mềm dẫn nước PCCC: áp lực 14bar. 

Ống mềm dành nối Sprinkler – sản xuất bởi Daejin. 

ống mềm dành nối Sprinkler - dài 1000mm - 200psi
ống mềm dành nối Sprinkler – dài 1000mm – 200psi