Ống mềm nối đầu phun chữa cháy Sprinkler cho đầu phun DN15

Ống mềm nối đầu phun chữa cháy Sprinkler cho đầu phun DN15. 

Ống mềm nối sprinkler hãng Daejin.
Ống mềm nối sprinkler hãng Daejin.