Ống mềm Daejin – kiểm định PCCC – dài 1800mm

ống mềm nối sprinkler hãng daejin (dài 1800mm) có kiểm định PCCC- có chứng chỉ UL
ống mềm nối sprinkler hãng daejin (dài 1800mm) có kiểm định PCCC

Ống mềm Daejin – có kiểm định PCCC – dài 1800mm.

Chiều dài cơ bản Ống mềm Daejin D25: 1800mm, (1.8 mét)

Đầu dẫn nước đầu vào, (Ống mềm Daejin) : D25 (1ich).

Đầu dẫn nước ra (Ống mềm Daejin) : D15 hoặc D20 ( 1/2inch hoặc 3/4inch).

Kiểm định PCCC áp lực làm việc, (Ống mềm Daejin) : 14bar/ 200psi.

Chứng chỉ cho Ống mềm Daejin: UL hoặc FM.

Dán tem PCCC: tại đầu Ống mềm Daejin.

Cấu tạo cơ bản Ống mềm Daejin: ống xoắn SS304, Reducer D15 hoặc D20, Nipple D25, Kẹp giữa, Kẹp hai bên, thanh thép vuông.

Sản xuất Ống mềm Daejin: bởi công Daejin.

Ống mềm Daejin - nối Sprinkler D15 hoặc D20
Ống mềm Daejin – 1800mm – PCCC. có kiểm định