Thanh treo Ống mềm nối đầu phun sprinkler hàn quốc

Ống mềm nối đầu phun tự nổ chữa cháy Hàn quốc

Các phụ kiện tạo lập thành bộ ống mềm nối đầu phun sprinkler

Thanh treo Ống mềm nối đầu phun sprinkler hàn quốc

Chất liệu : Thép mạ kẽm

Kích thước : 25”/ 650mm. 700mm, 1000mm. 1300mm, 1600mm

Đi kèm bộ ống mềm nối đầu phun sprinkler hàn quốc

Thanh treo công dụ kìm hãng ống mềm đầu nối sprinkler, giữ ống mềm cố đinh hoặc có thể di chuyển được trên thanh treo