Ống mềm PCCC- Daejin sản xuất tại Việt Nam- dài 2000mm

Ống mềm Sprinkler- dài 1800mm - có Kiểm định PCCC
Ống mềm Sprinkler- dài 1800mm – có Kiểm định PCCC

Ống mềm PCCC- Daejin sản xuất tại Việt Nam- dài 2000mm.

Cơ lý tính: đạt TCVN1345:2022. đạt UL, đạt KFI, đạt ABS…

Chiều dài : Ống mềm Sprinkler. 2000mm (2met).

Kiểm đinh PCCC: Ống mềm Sprinkler. đạt 14bar./ 200psi

Kiểm định PCCC: đạt chống muốn, chống ăn mòn, độ giãn nở, độ rung, áp lực tổn thất… Ống mềm – cattalog Daejin – Sprinkler.

Phụ kiện lưu xiết: Kẹp giữa, kẹp hai bên, thanh vuông.

Kiểu nối : Từ D25/25A- xuống đầu phun Sprinkler D15/15A. hoặc D20/20A.

Sản xuất : Việt Nam / Korea.

Ống mềm dành kết nối Sprinkler D15- dài từ 700 đến 3500mm.
Ống mềm Sprinkler- PCCC- daejin – 2000mm. kiểm định. 

Ống mềm nối đầu phun, ống mềm nối sprinkler chống trượt