PS016 đầu phun quay xuống

PS016, Sprinkler Protector 

Đầu phun sprinkler Protector xuống K=5.6, 68oC- PS002
Đầu phun sprinkler Protector lên K=5.6, 68oC- PS001
Đầu phun sprinkler Protector xuống, K=8, 68oC- PS016
Đầu phun sprinkler Protector – PS003
Đầu phun sprinkler Protector – PS002
Đầu phun sprinkler Protector Hở- PS006
Đầu phun Màn ngăn ProtectorPS-056
Đầu phun sprinkler vách tường( ngang) Protector – PS007
Đầu phun Foam Protector- PF-08

PS001/PS002/PS004/PS005/PS011/PS012/PS015/PS016/PS017/PS018.