Ống mềm 25A nối đầu phun chữa cháy Sprinkler D15

Ống mềm 25A nối đầu phun chữa cháy Sprinkler D15.

Ống mềm Sprinkler mã hiệu: DJ25UB-700

Chiều dài Ống mềm: 700mm (0.7 mét)

áp lực ống mềm: 14bar, 200psi

Bộ : gồm kẹp giữa, kẹp hai bên, thanh vuông.

Sản phẩm ống mềm: có kiểm định PCCC, dán tem PCCC, có chứng nhận UL. và các chứng chỉ khác. Ống mềm Daejin

Ống mềm D25 Nối đầu phun chữa cháy Sprinkler D15
ống mềm 25A nối đầu phun chữa cháy Sprinkler 15A, ống mềm có kiểm định PCCC