Ống mềm nối đầu phun Sprinkler và ống mềm Gas Tiêu chuẩn

 Ống mềm nối đầu phun sprinkler và ống mềm nối gas

 

 

Thông số cơ bản của ống mềm nối đầu phun – DAEJIN

Loại ống mềm DJ25UB

Có các kích thước khác nhau như : 700mm, 1000mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm…3500mm

Các model phổ biến : DJ25UB-700, DJ26UB-1000, DJ25UB-1200, DJ25UB-1500…

Một bộ bao gồm:

ống nối mềm nối đầu phun tùy kích thước khách hàng lựa chọn :

+ REDUCER ( Giảm ) loại 1/2”.
+ NIPPLE loại 1/2”
+ Kẹp thanh (Center Bracket)B-CC-B
+ Kẹp ống (Middle Bracket) B-ES-B
+ Thanh giữ ống ( Square bar) : dài 700mm
Áp lực của ống mềm đạt 14-16bar LPCB, 175psi
Đầu vào 1” đầu ra 1/2” và 3/4”

Chứng chỉ UL với unbraid, Chứng chỉ UL và FM approval với Braided

Đặc tính sản phẩm : Ống dẻo nối đầu phun Sprinkler

Độ bền của một đai kẹp có thể bị thay đổi phụ thuộc vào môi trường và người thi công.

Tuy nhiên đai kẹp một chạm sẽ luôn luôn được thi công với cùng một độ bền, bất kể người thi công là ai, họ không nhất thiết là một người thi công có kinh nghiệm và kỹ năng,

chỉ cần kéo tay gạt xuống.

 

Innovation in Installing Sprinkler

genie droperGenie systems flexible drop enhances work efficiency by 70-80% compared to conventional piping. We designed anchoring parts specially to allow for an easy and problem free installation even when the task is performed by an unskilled installer in a very restricted space.

Free of problem : Genie systems flexible drop will give answers to the various problems arise from installing flexible drop in the suspended ceiling.

Satety : One of the crucial factor in of Flexible drop’s performance is the shape of Gasket which has very important role in connecting the Flexible drop to its inlet and outlet reducer.

genie droperRing type gasket can be damaged while connecting the inlet or outlet reducer to the flexible hose. It can be twisted and the twisted Ring type gasket will make uneven contact to the hose and inlet, outlet reducer and become the cause of leakage in the long term. Genie systems designed the Flexible drop safe in any circumstances.

Genie systems flexible drop hasn’t just passed UL and FM test. Genie systems test it’s products everyday by the standard of UL and FM in the Lab.

  • Ống mềm nối đầu phun Sprinkler DJ25UB-1200 ( Ống nối đầu phun SprinklerDJ25UB-1200 , Ống nối đầu Sprinkler DJ25UB-1200, Ống dẻo nối đầu phun DJ25UB-1200, Ống dẻo inox nối đầu phun DJ25UB-1200, Dây mềm nối đầu phun DJ25UB-1200, Dây mềm nối đầu phun Sprinkler DJ25UB-1200, Dây mềm nối đầu sprinkler DJ25UB-1200, Ống nối đầu phun hàn quốc, Ống mềm nối đầu phun sản xuất hàn quốc, Ống mềm nối đầu phun SPRINKLER – xuất xứ Hàn quốc, Ống mền nối đầu Sprinkler nhập khẩu hàn quốc, Ống Dẻo mềm nối đầu phun Sprinkler xuất xứ Hàn quốc )
  • Ống mềm nối đầu phun Sprinkler DJ25UB-1500 ( Ống nối đầu phun SprinklerDJ25UB-1000 , Ống nối đầu Sprinkler DJ25UB-1500, Ống dẻo nối đầu phun DJ25UB-1500, Ống dẻo inox nối đầu phun DJ25UB-1500, Dây mềm nối đầu phun DJ25UB-1500, Dây mềm nối đầu phun Sprinkler DJ25UB-1500, Dây mềm nối đầu sprinkler DJ25UB-1500, Ống nối đầu phun hàn quốc, Ống mềm nối đầu phun sản xuất hàn quốc, Ống mềm nối đầu phun SPRINKLER – xuất xứ Hàn quốc, Ống mền nối đầu Sprinkler nhập khẩu hàn quốc, Ống Dẻo mềm nối đầu phun Sprinkler xuất xứ Hàn quốc )
  • Ống mềm nối đầu phun Sprinkler DJ25UB-1800 ( Ống nối đầu phun SprinklerDJ25UB-1800 , Ống nối đầu Sprinkler DJ25UB-1000, Ống dẻo nối đầu phun DJ25UB-700, Ống dẻo inox nối đầu phun DJ25UB-1800, Dây mềm nối đầu phun DJ25UB-1800, Dây mềm nối đầu phun Sprinkler DJ25UB-1800, Dây mềm nối đầu sprinkler DJ25UB-1800, Ống nối đầu phun hàn quốc, Ống mềm nối đầu phun sản xuất hàn quốc, Ống mềm nối đầu phun SPRINKLER – xuất xứ Hàn quốc, Ống mền nối đầu Sprinkler nhập khẩu hàn quốc, Ống Dẻo mềm nối đầu phun Sprinkler xuất xứ Hàn quốc )
  • Ống mềm nối đầu phun Sprinkler DJ25UB-2200 ( Ống nối đầu phun SprinklerDJ25UB-2000 , Ống nối đầu Sprinkler DJ25UB-1000, Ống dẻo nối đầu phun DJ25UB-700, Ống dẻo inox nối đầu phun DJ25UB-2000, Dây mềm nối đầu phun DJ25UB-2500, Dây mềm nối đầu phun Sprinkler DJ25UB-2500, Dây mềm nối đầu sprinkler DJ25UB-2500, Ống nối đầu phun hàn quốc, Ống mềm nối đầu phun sản xuất hàn quốc, Ống mềm nối đầu phun SPRINKLER – xuất xứ Hàn quốc, Ống mền nối đầu Sprinkler nhập khẩu hàn quốc, Ống Dẻo mềm nối đầu phun Sprinkler xuất xứ Hàn quốc )
  • Ống mềm nối đầu phun Sprinkler DJ25UB-3500 ( Ống nối đầu phun SprinklerDJ25UB-3500 , Ống nối đầu Sprinkler DJ25UB-1000, Ống dẻo nối đầu phun DJ25UB-350, Ống dẻo inox nối đầu phun DJ25UB-3500, Dây mềm nối đầu phun DJ25UB-3500, Dây mềm nối đầu phun Sprinkler DJ25UB-1000, Dây mềm nối đầu sprinkler DJ25UB-3500, Ống nối đầu phun hàn quốc, Ống mềm nối đầu phun sản xuất hàn quốc, Ống mềm nối đầu phun SPRINKLER – xuất xứ Hàn quốc, Ống mền nối đầu Sprinkler nhập khẩu hàn quốc, Ống Dẻo mềm nối đầu phun Sprinkler xuất xứ Hàn quốc )
  • Ống mềm nối đầu phun sprinkler xuất xứ Hàn Quốc, Ống nối đầu phun Sprinkler xuất xứ hàn quốc, khớp nối mềm đầu phun Sprinkler xuất xứ hàn quốc, Khớp nối dạng ống mềm nối đầu phun Sprinkler. Khớp nối dạng ống dẻo nối đầu phun sprinkler